Utolsó frissítés: 2022-04-04
Szemlézte: Dr. Puskel Judit Mária, orvos, szakszövegíró

Cikkszemlék

Vesefunkciók alakulása antikoaguláns kezelés mellett pitvarfibrillációban

Előrehaladott életkorban mind a pitvarfibrilláció, mind a krónikus vesebetegség gyakori, csakúgy, mint együttes előfordulásuk. A krónikus vesebetegség a pitvarfibrilláció thromboemboliás kockázata mellett fokozza a vérzékenység és a halálozás kockázatát is, amely még bonyolultabbá teszi az ilyen betegeknél az antikoagulációs kezelés megválasztását. Nem valvularis pitvarfibrillációban a nemzetközi irányelvek a nem K-vitamin-antagonista típusú oralis antikoagulánsokat részesítik előnyben, azonban a K-vitamin-antagonistákat továbbra is kiterjedten alkalmazzák a gyakorlatban.

Az elmúlt években számoltak be az antikoaguláns okozta nephropathiáról (különösen a warfarint szedő betegeknél), aminek azért van jelentősége, mert az antikoaguláns okozta nephropathia gyorsítja a krónikus vesebetegség progresszióját, ami a szisztémás embóliás események és a vérzés kockázatának fokozódásával jár. Az eddigi obszervációs vizsgálatokban a nem K-vitamin-antagonista típusú oralis antikoagulánsokkal kezelt nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél szignifikánsan alacsonyabbnak találták a hosszú távú nemkívánatos veseesemények kockázatát a K-vitamin-antagonistákkal végzett kezeléshez képest. Azonban az ezeket a demográfiai és életmódi adatokat nélkülöző biztosítói adatbázisokra alapozott következtetéseket árnyaltan kell kezelni. Továbbá, a randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatok idevágó alcsoportelemzései is vegyes eredményeket mutatnak, ezek alapján úgy tűnik, hogy a nem K-vitamin-antagonista típusú oralis antikoagulánsok és a warfarin különbözőképpen befolyásolhatják a nemkívánatos veseeseményeket. Mivel a vesefunkció magával az öregedéssel is rosszabbodik, még inkább aláhúzza a vesefunkcióra gyakorolt hatás jobb megismerésének a szükségességét.

Brit szerzők célul tűzték ki a nemkívánatos veseesemények incidenciájának vizsgálatát naponta 20 mg rivaroxabannal vagy warfarinnal kezelt, megtartott vesefunkcióval rendelkező, nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél az alapellátás körülményei között az Egyesült Királyságban. Az elsődleges célkitűzés a progresszív vesefunkció-rosszabbodás összehasonlítása az oralis antikoguláns kezelési csoportok között. Másodlagos célkitűzés az összehasonlítás megismétlése a pitvarfibrillációban gyakori társbetegségek, a diabetes és a szívelégtelenség fennállásakor.

Az Egyesült Királyság elektronikus egészségügyi alapellátási nyilvántartásaiból (IMRD-UK) azokat a felnőtt betegeket követték, akiknél 2014 és 2019 között újonnan indítottak antikoaguláns kezelést napi 20 mg rivaroxabannal (N=5338) vagy warfarinnal (N=6314). A vizsgálatból kizárták a <50 ml/perc/1,73 m2 eGFR-értékkel rendelkező és a végstádiumú vesebetegségben szenvedő betegeket, vagy akiknél a megelőző évben nem álltak rendelkezésre eGFR- vagy szérumkreatinin-értékek. A vizsgálat végpontjai a szérumkreatinin értékének megkettőződése, az eGFR-érték ≥30%-os csökkenése és a végstádiumú veseelégtelenségbe történő progresszió. A korrigált kockázati arányokat (HR) 95%-os konfidenciaintervallumokkal számították ki valamennyi végpont esetében. Az átlagos eGFR-rosszabbodást vegyes modellregresszióval becsülték meg.

A vizsgálat kezdetén a betegjellemzők terén a két csoport nagyfokú hasonlóságot mutatott. A betegek mintegy 20%-a szenvedett diabetesben és 10%-a szívelégtelenségben. Az átlagosan 2,5 éven át tartó követés után a nemkívánatos veseesemények száma az alábbiak szerint alakult a vizsgált populációban: 322 betegnél észlelték a szérumkreatinin megkettőződését, 1179 betegnél csökkent ≥30%-kal az eGFR-érték és 22 betegnél alakult ki végstádiumú veseelégtelenség.

A rivaroxabant szedőknél a warfarinhoz képest 37%-kal csökkent a szérumkreatinin megkettőződésének kockázata (korrigált HR 0,63; 0,49-0,81) és 24%-kal csökkent az eGFR-érték ≥30%-os csökkenésének kockázata (korrigált HR 0,76; 0,67-0,86). 23%-kal csökkent a végstádiumú veseelégtelenség kialakulásának kockázata (HR 0,77; 0,29-2,04). Az eredmények konzisztensnek mutatkoztak a diabeteses és a szívelégtelenségben szenvedő populációban is. A becsült átlagos vesefunkció-rosszabbodás a vizsgálat időtartama alatt 2,03 ml/perc/1,73 m2 évente a warfarint szedők és 1,65 ml/perc/1,73 m2 évente a rivaroxabant szedők között, statisztikailag szignifikáns különbséget eredményezve (p=0,03).

A szerzők az egyesült királyságbeli reprezentatív, nagy mintaméretet képviselő adatbázis vizsgálatával egyértelmű bizonyítékot találtak arra, hogy a vizsgálat kezdetén megtartott vesefunkcióval rendelkező, nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedő, rivaroxabannal kezelt betegeknél jelentősen csökkent a vesefunkció rosszabbodásának kockázata és üteme azokhoz a betegekhez képest, akiket warfarinnal kezeltek.

Forrás:

Perez AG, Balabanova Y, Sáez ME, Brobert G, Rodríguez LG. Renal decline in patients with non-valvular atrial fibrillation treated with rivaroxaban or warfarin: A population-based study from the United Kingdom. International Journal of Cardiology 2022;352:165–171.

A cikkszemle a Bayer Hungária Kft. támogatásával a www.webdoki.hu/Antikoaguláció oldalon jelent meg.

Kód: PP-XAR-HU-0515-1 A dokumentum lezárásának dátuma: 2022.03.31.

Cikkszemlék

Intravitreális vaszkuláris endoteliális növekedési faktor gátlókkal végzett terápiák hatékonyságának összehasonlítása neovaszkuláris időskori makuladegeneráció kezelésében: egy metaelemzés
Rivaroxaban akut vénás thromboembolisatióban
Artériás és vénás thromboticus események prevenciója perifériás artériás betegségben alsó végtagi revaszkularizáció után a VOYAGER PAD vizsgálatban: kettős antikoaguláns/vérlemezkegátló kezelési rend összehasonlítása vérlemezkegátló terápiával
A veseműködés alakulása rivaroxabannal vagy warfarinnal kezelt, nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél: populációs alapú vizsgálat az Egyesült Királyságból
A polifarmácia hatása a vérzési rizikóra vénás tromboembóliában rivaroxaban és K-vitamin antagonisták szedése esetén

FRISS VIDEÓK

Tekintse meg legfrissebb szakmai videóinkat!