Utolsó frissítés: 2022-04-04
Szemlézte: Dr. Puskel Judit Mária, orvos, szakszövegíró

Cikkszemlék

Vénás thromboembolia okozta akut kórházi halálozás különböző antikoaguláns terápia mellett

A mortalitással és morbiditással járó gyakori vénás thromboemboliás betegség kezelésében már régóta használjuk a heparint, amelyet a K-vitamin-antagonisták, majd legújabban a direkt oralis antikoagulánsok elterjedése követett. Bár a direkt oralis antikoagulánsok ára magasabb, mint a warfariné, azonban alkalmazásukkor nincs szükség dózismódosításra a betegnél végzett vérvételi teszt alapján, kevésbé kell számolni gyógyszer- és étel-interakció előfordulásával, továbbá kisebb a vérzéses kockázat, mint az alacsony molekulasúlyú heparinokkal és K-vitamin antagonistákkal történő kombinációs kezelés során.

A direkt oralis antikoagulánsokkal kevés közvetlen összehasonlító vizsgálatot végeztek, így az adott készítmény kiválasztása a klinikus egyéni döntése, amelyhez hasznos támpont lehet a klinikai adatokban mutatkozó különbségek ismerete. Japán szerzők a döntés elősegítése céljából vizsgálták a rivaroxaban, az apixaban és az edoxaban klinikai jellemzőit és az ICD-kódok alapján vénás thromboemboliának tartott események kimenetelét ide vonatkozó regiszter alapján, illesztett betegcsoportokban.

A japán JROAD-DPC regiszter (Japanese Registry of All Cardiac and Vascular Diseases and the Diagnosis Procedure Combination) 1022 kórház 5,1 millió betege közül 54 976 vénás thromboembolia miatt hospitalizált beteget azonosítottak a 2012. áprilistól 2017. márciusig terjedő időszakban. Kizárták a 20 évnél fiatalabb betegeket, az ismételten kórházi kezelésre szorulókat, a 24 órán belüli haláleseteket, akik nem, vagy ≥2 oralis antikoaguláns kezelésben részesültek. Összesen 38 245, oralis antikoagulánssal kezelt beteg került be a vizsgálatba az alábbi megoszlás szerint: 25 008 beteg warfarin-, 3053 beteg rivaroxaban-, 2476 apixaban- és 7708 beteg edoxabankezeléssel. Az illeszkedő kohorszokban összehasonlították a direkt oralis antikoagulánsok és a warfarin, illetve az egyes oralis antikoagulánsok közötti kórházi mortalitást 15 mg/nap rivaroxaban, 10 mg/nap apixaban és 30-60 mg edoxaban fenntartó kezelés mellett. A vizsgálat fő végpontja a kórházi halálozás (összes halálozás és a kórházi elbocsátást követő 14, 21 és 28 napon belüli halálozás), másodlagos végpont az elbocsátást követő gastrointestinalis és intracranialis vérzés előfordulása voltak.

A betegcsoportok összehasonlíthatóvá tételét követően 6106 beteg került a rivaroxaban versus edoxaban csoportba, 4706 beteg a rivaroxaban versus apixaban csoportba és 4948 beteg az edoxaban versus apixaban csoportba. Egyéb kovariánsok (életkor, nem és daganatstátusz) tekintetében nem volt szignifikáns különbség a csoportok között.

Rivaroxabankezelés mellett az apixabanhoz képest szignifikáns mértékben, 45%-kal alacsonyabbnak adódott a teljes időszakra vonatkozó kórházi halálozás valószínűsége (1,2% vs. 2,1%; OR 0,55, 95%-os CI 0,34–0,88, p=0,012). A 21 napon belüli kórházi halálozás valószínűsége 59%-kal (0,4% vs. 1,0%; OR 0,41; 95%-os CI 0,20–0,87, p=0,020), míg a 28 napon belüli kórházi halálozás valószínűsége 47%-kal bizonyult alacsonyabbnak rivaroxabankezelés mellett az apixabanhoz képest (0,7% vs. 1,3%; OR 0,53; 95%-os CI 0,29–0,98, p=0,042).

Nem találtak szignifikáns különbséget a kórházi halálozásban a rivaroxaban- és az edoxabankezelés, illetve az edoxaban és apixaban összehasonlításakor. Ugyancsak nem volt szignifikáns különbség egyik direkt oralis antikoaguláns terápiás csoport összehasonlításakor sem a gastrointestinalis vérzések, sem az intracranialis vérzések terén.

Az alcsoportelemzések közül szignifikáns különbséget találtak mortalitás tekintetében a rivaroxaban javára az apixabanhoz képest a 80 évesnél fiatalabb betegek (OR 0,51, 95%-os CI 0,27–0,96, p=0,036), a tüdőemboliában szenvedő betegek (OR 0,44, 95%-os CI 0,24–0,81, p=0,009) és a szívelégtelenségben nem szenvedő betegek körében (OR 0,51, 95%-os CI 0,30–0,85, p=0,010). Azonban mivel az interakcióra vonatkozó p értékében nem mutatkozott szignifikáns különbség, a szerzők úgy gondolják, hogy nincs különbség a kezelési hatás terén ezekben a bizonyos populációkban.

Ugyancsak elemezték a kórházi halálozás és a vérzés kockázatát mindegyik direkt oralis antikoaguláns és a warfarin között is. Rivaroxabankezelés mellett a warfarinhoz képest szignifikánsan alacsonyabbnak találták a kórházi halálozást 14 napon belül (0,3% vs. 0,7%; OR 0,38, 95%-os CI 0,17–0,86, p=0,016), 21 napon belül (0,4% vs. 0,9%; OR 0,48, 95%-os CI 0,25–0,93, p=0,030), 28 napon belül (0,7% vs. 1,2%; OR 0,58, 95%-os CI 0,34–0,98, p=0,041) és a teljes időtartamban is (1,1% vs. 2,2%; OR 0,50, 95%-os CI 0,33–0,76, p=0,001). Ugyanakkor nem mutatkozott szignifikáns különbség a warfarin és apixaban vagy a warfarin és edoxaban között.

Vénás thromboemboliás események miatt rivaroxabannal kezelt japán betegek körében alacsonyabbnak bizonyult az akut kórházi halálozás, mint apixabankezeléssel. Nem találtak szignifikáns különbséget az oralis antikoagulánsok között a vérzéses kockázatok vonatkozásában.

Forrás:

Okushi Y, Kusunose K, Nakai M, et al. Comparison of Direct Oral Anticoagulants for Acute Hospital Mortality in Venous Thromboembolism. Am J Cardiovasc Drugs https://doi.org/10.1007/s40256-021-00514-5, Nyomtatás előtti online megjelenés 2021. december 20.

A cikkszemle a Bayer Hungária Kft. támogatásával a www.webdoki.hu/Antikoaguláció oldalon jelent meg.

Kód: PP-XAR-HU-0516-1 A dokumentum lezárásának dátuma: 2022.03.31.

Cikkszemlék

Intravitreális vaszkuláris endoteliális növekedési faktor gátlókkal végzett terápiák hatékonyságának összehasonlítása neovaszkuláris időskori makuladegeneráció kezelésében: egy metaelemzés
Rivaroxaban akut vénás thromboembolisatióban
Artériás és vénás thromboticus események prevenciója perifériás artériás betegségben alsó végtagi revaszkularizáció után a VOYAGER PAD vizsgálatban: kettős antikoaguláns/vérlemezkegátló kezelési rend összehasonlítása vérlemezkegátló terápiával
A veseműködés alakulása rivaroxabannal vagy warfarinnal kezelt, nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél: populációs alapú vizsgálat az Egyesült Királyságból
A polifarmácia hatása a vérzési rizikóra vénás tromboembóliában rivaroxaban és K-vitamin antagonisták szedése esetén

FRISS VIDEÓK

Tekintse meg legfrissebb szakmai videóinkat!