Készítette: Dr. Puskel Judit Mária
Utolsó frissítés: 2021-12-20

Cikkszemlék

Indokolt-e a korlátozott alkalmazás?

Antikoaguláns terápiával járó vérzéses kockázat gastrointestinalis tumorban

A direkt oralis antikoagulánsok ugyanolyan hatékonyak, mint a warfarin, ugyanakkor biztonságosabbak a vénás thromboembolia (VTE) szekunder prevenciójában. Mivel a daganatokhoz társuló VTE-ben (CAT) szenvedő betegeknél fokozott a kockázat mind rekurráló thromboemboliára, mind vérzésekre, CAT betegekre specifikus új vizsgálatokra van szükség. A nemrégiben végzett vizsgálatokban az edoxaban noninferiornak, a rivaroxaban pedig superiornak bizonyult a dalteparinhoz képest az ismétlődő VTE megelőzésében. Azonban edoxaban mellett a jelentős vérzések, míg rivaroxaban mellett a klinikailag releváns nem major vérzések emelkedését észlelték. 

Kiemelt figyelmet érdemel a gastrointestinalis (GI) malignus neoplasiában szenvedő betegeknél fennálló fokozott kockázat. A korábbi vizsgálatok eredményeként az irányelvekben az edoxaban és a rivaroxaban az LMWH alternatívájaként szerepel CAT betegekre vonatkozóan, kivéve a GI tumorokat. Ez a korlátozás viszonylag kisszámú betegadat figyelembevétele alapján született, és az sem egyértelmű, hogy ez a kizárási feltétel az összes GI malignus neoplasmára vonatkozik-e, vagy csak a lumenbe terjedő GI tumorokra. A nemrégiben megjelent ADAM VTE és a Caravaggio vizsgálatok a korábban említetthez hasonló vérzési arányt mutattak. A jelentős és a klinikailag releváns, nem major vérzések előfordulásában az apixaban-deltaparin összehasonlítás során, azonban nem végeztek külön elemzést a GI tumorban szenvedő betegek biztonságosságára vonatkozóan. 

A jelen tárgyalt vizsgálatban standardizált, irányelven alapuló gyakorlatból származó adatok prospektív gyűjtését végezték a Mayo Klinikán, amely során az összes GI tumorban szenvedő beteg és a luminalis GI tumorban szenvedő beteg alcsoportjának vérzéses kockázatát hasonlították össze apixaban-, rivaroxaban- vagy LMWH-kezelés mellett. 

A Mayo Thrombophilia Klinika rendelésén 2013 és 2020 között daganathoz társuló VTE miatt egymást követően megjelent betegeknél értékelték prospektív módon a major vérzések és a klinikailag releváns, nem major vérzések előfordulását. Az összesen 1392 CAT beteg közül 499 betegnek volt GI carcinomája (35,8%), közülük 272 betegnek luminalis GI carcinomája (alsó GI 208, felső GI 64), továbbá 176 betegnél pancreascarcinoma, 51 betegnél pedig hepatobiliaris carcinoma állt fenn. 

A major vérzések és a klinikailag releváns, nem major vérzések aránya hasonlóan alakult a GI tumorban szenvedő betegeknél és a 893 (64,2%), apixabannal, rivaroxabannal vagy enoxaparinnal kezelt nem GI tumoros betegnél. Apixaban mellett magasabb volt a major vérzések aránya a luminalis GI tumor esetében a nem GI tumoros csoporttal összehasonlítva (15,59 vs. 3,26 100 betegév alatt; p=0,004), és az enoxaparinhoz képest a luminalis GI tumor esetében (15,59 vs. 3,17; p=0,04). 

Az apixaban mellett kisebb arányban jelentkezett klinikailag releváns, nem major vérzés a rivaroxabanhoz képest a luminalis GI tumor csoportban (3,83 vs. 9,40 100 betegév alatt; p=0,03). A luminalis GI tumor csoportban rivaroxabannal kezelt betegeknél a major vérzések aránya hasonlóan alakult a nem GI tumoros betegeknél megfigyeltekhez (2,04 vs. 4,91 100 betegév alatt; p=0,37). 

Standardizált döntéshozatali rendszerben a tapasztalt klinikusok által alkalmazott apixaban mellett nagyobb arányban fordul elő major vérzés luminalis GI tumorban nem GI tumoros betegekhez képest, valamint az enoxaparinnal kezelt luminalis GI tumoros betegekhez képest. 
A rivaroxabannal kezelt GI vagy luminalis GI tumoros betegeknél a korábbi közlésekben leírt megnövekedett major vérzéses kockázatot ez a tanulmány nem támasztotta alá.

Forrás:

Houghton DE, Vlazny DT, Casanegra AI, et al. Bleeding in Patients With Gastrointestinal Cancer Compared With Nongastrointestinal Cancer Treated With Apixaban, Rivaroxaban, or Enoxaparin for Acute Venous Thromboembolism. Mayo Clin Proc 2021;96(11):2793-2805.

A cikkszemle a Bayer Hungária Kft. támogatásával a www.webdoki.hu/Antikoaguláció oldalon jelent meg.

Kód: PP-XAR-HU-0466-1 A dokumentum lezárásának dátuma: 2021.12.15.

Cikkszemlék

Intravitreális vaszkuláris endoteliális növekedési faktor gátlókkal végzett terápiák hatékonyságának összehasonlítása neovaszkuláris időskori makuladegeneráció kezelésében: egy metaelemzés
Rivaroxaban akut vénás thromboembolisatióban
Artériás és vénás thromboticus események prevenciója perifériás artériás betegségben alsó végtagi revaszkularizáció után a VOYAGER PAD vizsgálatban: kettős antikoaguláns/vérlemezkegátló kezelési rend összehasonlítása vérlemezkegátló terápiával
A veseműködés alakulása rivaroxabannal vagy warfarinnal kezelt, nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél: populációs alapú vizsgálat az Egyesült Királyságból
A polifarmácia hatása a vérzési rizikóra vénás tromboembóliában rivaroxaban és K-vitamin antagonisták szedése esetén

FRISS VIDEÓK

Tekintse meg legfrissebb szakmai videóinkat!