Általános felhasználási feltételek

Köszönjük látogatását!

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen internetes oldal alábbiakban rögzített Általános felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

https://baymedinfo.hu domain név alatt elérhető internetes oldal olyan zárt portál, amelyet kizárólag egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek (pl. orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek) jogosultak látogatni és használni (pl. hírlevél szolgáltatás) a weboldalon történő előzetes regisztrációt követően (a továbbiakban: „Felhasználó”) és amelyen orvosszakmai tárgykörben érhetőek el információk. 

A fentebb hivatkozott, zárt portálon regisztrált Felhasználók részére elektronikusan (e-mailben) továbbított hírleveleink tartalmait regisztrált tagjaink a portálra való bejelentkezés nélkül meg tudják tekinteni. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a saját postafiókjába érkező hírlevelek nyilvánosságra hozatala, a hírlevél továbbítása, jogosulatlan személyek részére való hozzáférhetővé tétele szigorúan tilos, mivel az abban foglalt információk, így különösen a vényköteles és / vagy társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás, kizárólag a zárt portálon regisztrált Felhasználóink számára ismerhetőek meg a vonatkozó jogszabályok (ld. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet) rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Felhasználó a fentiek megszegésével jár el és ezzel az oldal tartalomszolgáltatójának, üzemeltetőjének, avagy másnak kárt okoz, úgy köteles azt megtéríteni, továbbá a regisztrált Felhasználók sorából törlésre kerülhet.

A weboldalt a Bayer Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 26.; Cg.: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) hozta létre, üzemelteti és frissíti.

A honlap célja, hogy a magyarországi felhasználó közönség számára szolgáltasson információt. A megjelentetett információ általános ismeretterjesztési és tájékoztatási célokat szolgál.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a honlap látogatásának és tartalma felhasználásának alábbi feltételeit!

Fenntartjuk a jogot a weboldal megszüntetésére vagy a weboldal és az Általános felhasználási feltételek részleges vagy teljes módosítására. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen változtatásokat saját belátásunk szerint és előzetes bejelentés nélkül hajthatunk végre. Ezért arra kérjük Önt, hogy amikor legközelebb felkeresi ezt a weboldalt, tekintse meg újra a feltételeket, és vegye figyelembe az esetlegesen végrehajtott változásokat vagy módosításokat.

A jogosulatlan felhasználókért a Bayer Hungária Kft. nem vállal felelősséget!

Felhívjuk figyelmét, hogy köteles megvédeni hozzáférési jogait harmadik fél jogosulatlan felhasználása ellen.

Azonnal értesítenie kell a BAYER-t, ha megtudja, hogy a BAYER webhelyén elérhető bármely részlet vonatkozásában megsértették a biztonságot, vagy ha illetéktelen személyek szerezték meg az Ön hozzáférési jogait, vagy ha olyan jeleket talált, amelyek szerint az ilyen hozzáférés lehetséges lehet.

A honlap tartalmának felhasználása

A honlapon megjelentetett minden részlet, dokumentum, információ és illusztráció a Bayer kizárólagos tulajdona. Felhasználásukra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha minden példányon feltüntetésre kerül a megfelelő szerzői jogi hivatkozás, továbbá, ha ezek a tartalmak kizárólag személyes célokra, kizárólag egészségügyi szakemberek körében (kivétel: betegtájékoztató rendelése) kerülnek felhasználásra, gazdasági tevékenység, haszonszerzés célját sem közvetve, sem közvetlenül nem szolgálják, a részleteket semmilyen módon nem változtatják meg, és a honlapról származó minden illusztrációt kizárólag a kísérőszöveggel összefüggésben használnak fel.

Felelősségkorlátozás

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a weboldalon található információk pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, a tőlünk elvárható gondossággal járunk el a honlap karbantartása érdekében, azonban nem vállalunk felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért. A Felhasználó az internetes oldalon elérhető tartalomra (pl. feltöltött anyagok, adatok, információk) kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat! A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. Javasoljuk, hogy ellenőrizze a honlapon adott legfrissebb tanácsainkat - különösen a biztonságosságra vonatkozó adatlapokat és a honlapon feltüntetett termékek betegtájékoztatóit - és termékeinket, abból a szempontból, hogy a szándékolt kezelésre és célokra megfelelnek-e. Ha tanácsra vagy útmutatásra van szüksége termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, hogy a lentebb megadott elérhetőségeink valamelyikén lépjen velünk kapcsolatba.

Jelen honlap Felhasználói elfogadják, hogy a honlapot és annak tartalmát saját felelősségükre nyitják meg, és használják fel. Sem a Bayer, sem a honlap írásában, létrehozásában és átvitelében részt vevő harmadik felek nem tehetők felelőssé a honlap megjelenítéséből, megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a honlapra való belépésből vagy belépésre való képtelenségből, vagy a honlap használatából vagy használatára való képtelenségből, vagy a honlapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért.

Harmadik fél honlapjára mutató linkek

Előfordulhat, hogy a jelen internetes oldal használata közben más internetes oldalra történő hivatkozásokat, avagy oda mutató linket talál. A Bayer nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A linkek megjelentetése nem jelenti azt, hogy a Bayer egyetért azok tartalmával. A Bayer semmilyen formában nem vállal felelősséget az ilyen honlapok elérhetőségéért vagy tartalmáért, sem az ilyen tartalmak alkalmazásából eredő károsodásért vagy sérelemért. A más weboldalra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Bayer adott internetes oldalt bármilyen formában támogatná. A más honlapokra mutató linkek kizárólag a honlap felhasználóinak kényelmét szolgálják. A Felhasználók az ilyen honlapokat kizárólag saját felelősségükre látogatják. Amennyiben a Bayer értesül arról, hogy a honlapon közzétett bármely link jogsértő információt tartalmaz, akkor a jogellenesség hitelt érdemlő igazolását követően haladéktalanul intézkedik a link eltávolítását illetően.

Kérjük a Felhasználót, hogy amennyiben a jelen internetes oldalt elhagyná, úgy a harmadik fél internetes oldalának általános felhasználási feltételeit és adatvédelmi tájékoztatóját is gondosan tanulmányozza át a használatot megelőzően.

Felhasználó által közölt tartalmak

A honlaphoz a Felhasználó nem adhat hozzá tartalmat. 

Határon átívelő felhasználás

A honlapot a Bayer ellenőrzi, működteti, és frissíti Magyarországon. A honlap kifejezetten magyarországi felhasználásra készült. A Bayer nem vállal felelőséget azért, hogy a honlap a magyarországitól eltérő területen is helytálló tartalommal rendelkezik, különösen hogy a termékek és szolgáltatások hasonló névvel, kiszerelésben, csomagolással, illetve azonos feltételekkel érhetők el. Az oldalon feltüntetett termékek csomagolása, címkézése, kiszerelése jelölése országonként különböző lehet. Amennyiben Magyarország területén kívül használja a honlapot, illetve annak a tartalmát, akkor az Ön saját felelőssége, hogy azt a helyi jogszabályokkal összhangban tegye.

Az internetes oldalon elküldött személyes adataira a jelen oldalon ugyancsak elérhető, Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételek az irányadók.

A jelen internetes oldal „ahogyan van” alapon elérhető, ennélfogva a Bayer Hungária Kft. nem vállal semmilyen – akár kifejezett, hallgatólagos, jogszabályon alapuló vagy más egyéb – szavatosságot az internetes oldalon hozzáférhető információk, anyagok megbízhatóságáért, naprakészségéért, az internetes oldalhoz való hozzáférés megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, az internetes oldalon megosztott tartalmak pontosságáért, teljességéért. Az ezekre irányuló kijelentésektől a Bayer kifejezetten elzárkózik. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a weboldalon hozzáférhető információk esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

Fenntartjuk a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük.
Amennyiben az internetes oldalon közzétett tartalom kapcsán további útmutatásra lenne szüksége, kérjük, esetleges kérdéseivel forduljon a tartalomszolgáltatóhoz az Impresszumban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén.

Védjegyek

A honlapon szereplő minden márkanév vagy védjegy a Bayer cégcsoport, vagy azon belül a Bayer, illetve a Bayer cégcsoport leányvállalatainak, társvállalatainak, licencadóinak vagy vegyesvállalati partnereinek a tulajdona. Ezen védjegyek vagy egyéb anyagok jogosulatlan felhasználása vagy az ezekkel való visszaélés kifejezetten tilos, és a szerzői jog, a védjegyjog vagy más ipari tulajdonjogok megsértésének számít.

A jelen internetes oldal tulajdonosa a Bayer, az ott, valamint az esetlegesen kapcsolódó microsite-okon, a megküldött hírlevelekben található képek, szöveges tartalmak – ideértve a védjegyeket, domain neveket, más egyéb szellemi alkotásokat is – szerzői-, védjegy- és más szellemi alkotásokhoz fűződő jogok jogosultja a Bayer, illetve azok a vonatkozó jogosult engedélyével jelennek meg az internetes oldalon.

A jelen internetes oldalon a Felhasználó jogosult böngészni, annak tartalmát egészben vagy részben magáncélra, jövedelemszerzés nélkül jogosult felhasználni azzal a feltétellel, hogy a tartalmakat – az esetlegesen rendelt betegtájékoztató anyagok kivételével – kizárólag egészségügyi szakemberek körében kommunikálja, továbbá érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. Ezen túlmenően a Felhasználó a jelen internetes oldal tartalmának bármilyen további felhasználására kizárólag a vonatkozó jogszabályok – így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – által biztosítottak mentén bír jogosultsággal!

A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az az internetes oldalon megjelenített jogi oltalom alatt álló szellemi tulajdonjogok tárgyát képező alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot avagy engedélyt biztosítana.

A Felhasználó az internetes látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre a magyar jog alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Fenntartjuk a jogot a jelen Általános felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére.

© Budapest, Bayer Hungária Kft.

Utolsó frissítés: 2023.05.17.

Cikkszemlék

A rivaroxaban, az apixaban és a dabigatran hatásosságának és biztonságosságának közvetlen összehasonlítása egy megfigyeléses, célzott vizsgálatban
Rivaroxaban-terápia összesített elemzése akut vénás thromboemboliában a FIRST, a SWIVTER és a DRESDEN NOAC regiszterekben
Rivaroxabannal versus warfarinnal kapcsolatos hatásosság, biztonságosság és egészségügyi költségek összehasonlítása vénás thromboemboliában szenvedő, elhízott betegeknél: valós életbeli vizsgálat az Egyesült Államokban
Akut vesekárosodás rivaroxabannal vagy warfarinnal kezelt, nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél: egyesült királyságbeli populáció alapú vizsgálat
A nem billentyű eredetű pitvarfibrillációban és 2-es típusú diabéteszben szenvedő, 80 év alatti, illetve 80 év feletti betegeket értékelő RIVA-DM elemzés

FRISS VIDEÓK

Tekintse meg legfrissebb szakmai videóinkat!